grey flame
DraftBooster logo

CO JE DRAFTBOOSTER KOMÍNOVÝ VENTILÁTOR (POSILOVAČ TAHU)?

Draftbooster komínový ventilátor (posilovač tahu) je elektrický ventilátor. Je instalován na komín a napomáhá přísunu dostatečného množství vzduchu na spalování ve vašich kamnech. Draftbooster komínový ventilátor (posilovač tahu) vytváří podtlak v komíně, takže se vyhnete problémům, které můžou nastat při spalování tuhých paliv.

Draftbooster komínový ventilátor (posilovač tahu) je instalován na vyústění komínu, vytváří vakuum a zajišťuje, aby byl kouř odsáván vzhůru komínem do venkovního prostředí a nevnikal do obytné místnosti. S Draftboosterem získáte kontrolu nad vaším komínovým tahem a bezproblémové užívání vašich kamen.

Draftbooster v černém přovedení nainstalovaný na komíně.

KDY POUŽÍVAT DRAFTBOOSTER KOMÍNOVÝ VENTILÁTOR (POSILOVAČ TAHU)?

Nedaří se vám dosáhnout dostatečného tahu v kamnech?

  • Je rozdělávání v kamnech obtížné a trvá dlouho?
  • Jsou skleněná dvířka od kamen znečistěná od sazí?
  • Uniká vám kouř z kamen, hlavně při přikládání?
  • Cítíte kouř a saze vždy když používáte vaše kamna?

Přirozený tah v komíně je málokdy dostatečný

  • Velmi běžně nastává situace, že kamna nemají dostateční přísun vzduchu pro spalování, tím pádem nevzniká ani přirozený tah v komíně.

Jak znova získat dostatečné množství vzduchu

  • Draftbooster pomůže vaším kamnům na dřevo zase „dýchat“, usnadní zatápění a navíc se vyhnete problému s pronikáním sazí a kouře do místností.
  • Sami se můžete rozhodnout, kdy je potřeba přidat tah v komíně, jednoduše pomocí ON/OFF na dálkovém ovládači

Dejte si dálkový ovládač na Draftbooster vedle ovládače na televizor a vychutnejte si čistý a jasný oheň ve vašich kamnech.

PROČ POUŽÍT KOMÍNOVÝ VENTILÁTOR (POSILOVAČ TAHU)?

Draftbooster minimalizuje unikání kouře do místnosti.

Problémy se zatápěním

Když máte potíže se zatápěním, obvykle jsou způsobeny nedostatečným tahem v komíně. Tah v komíně je tvořen teplotním rozdílem a to, vyšší teplotou spalin a nižší teplotou venkovního prostředí. Jelikož je komín stále chladný, tah v komíně není vždy dostatečný, což způsobuje obtížné zapalování ohně v kamnech.

Je důležité, aby dřevo bylo vždy suché a aby se začínalo s přikládáním malých kousků dřeva a třísek. Tímto způsobem se rozhoří oheň snadněji a rychleji se oteplí vzduch potřebný k vytvoření dostatečného tahu v komíně.

Kouř v místnosti

Pokud vniká do místnosti při přikládání dřeva kouř, může to být způsobeno slabým tahem v komíně. Máte-li velmi vzduchotěsný dům, zejména pokud máte digestoř a klimatizaci, může být tah komína slabý.

Dalším důvodem unikání kouře může být teplotní rozdíl mezi kamny na dřevo a komínem. Je důležité vědět, že přirozený tah závisí na venkovní teplotě po celý rok a je ovlyvňován pověternostními podmínkami a počasím.

Faktory, jako je výška komínu vzhledem k výšce ostatních budov nebo podobných velkých objektů v blízkém okolí mohou také negativně ovlivnit přirozený tah a vytvořit závany větru a tím i pronikání kouře do obytné místnosti.

Zhasínaní ohně

K zajištění dobrého spalování je velmi důležité mít v komíně dostatečný tah, aby byl schopen odtáhnout kouř ven do prostoru a zajistit tak spolehlivý přísun potřebného množství čerstvého vzduchu na spalování, které odpovídá množství kouře vznikajícího v kamnech. Pokud kamna optimálně nefungují, může to být způsobeno slabým tahem, netěsnostmi v komíně, nebo nesprávným návrhem kamen s ohledem na dimenzi komína a naopak.

Kouř a zanášení

Pokud jsou dvířka od kamen znečištěná od sazí a kouře, je to důsledek špatného spalování. Tento problém nastane, když přikládáte mokrým dřevem, špatným připojením kouřovodu, nebo nedostatečným tahem komína.

Správné spalování si vyžaduje vysoké teploty a dostatečné množství spalovacího vzduchu. Pokud omezíte přívod vzduchu příliš brzy, nespálené plyny a nečistoty začnou stoupat vzhůru komínem do venkovního prostředí. To způsobuje znečištění stěn komínu a kouřový zápach.

JAKÝ JE VÝSLEDEK POUŽÍVANÍ KOMÍNOVÉHO VENTILÁTRU (POSILOVAČE TAHU)?

Statistiky z průzkumu ohledně problémů s kamny před a po instalaci Draftboosteru.
Přehled montáží ukazuje jak velmi snadná je montáž Draftboosteru.
Ukaž tlačítka.
Skryj tlačítka.